קוראי צ'קים ל-Oracle

סרוק במהירות צ'קים אל מערכת ה-Oracle, כולל מספר צ'ק, בנק, סניף ומספר חשבון.

בנוסף המכשיר מצלם את הצ'ק ומעביר אותו לארכיון הדיגיטלי.

חסוך זמן רב של הקלדת פרטי הצ'קים ועבור לסורקים אוטומטיים שיסרקו את הצ'ק במהירות ויעבירו ל-Oracle את כל הנתונים

יש אפשרות לשלב סורק אשראי יחד עם סורק הצ'קים.

סריקת צ'קים מערכת Oracle