מודול חשבונית מרכזת

צרף את כל תעודות המשלוח הסרוקות לחשבונית מרכזת - בלחיצת כפתור

ארגונים גדולים מקבלים משלוחים רבים בתקופת זמן מסויימת. כשמגיע מועד הפירעון, לא אחת הלקוחות מבקשים ראיה לכך שאכן קיבלו את הסחורות המבוקשות לאורך התקופה. 

ישנו קושי מהותי לאתר ולמצוא כל אחת מתעודת המשלוח הרלוונטיות, דבר הגורר בזבוז זמן רב, משאבים ואף טעויות העולות לארגון כספים רבים.​

מודול חשבונית מרכזת, מאפשרת לך לשלוח במייל חשבונית חתומה דיגיטלית, מאושרת על פי חוק ולצרף אליה את כל תעודות המשלוח החתומות על ידי הלקוח כראיה על קבלת הסחורה או השירות!